6198+ Edu, Wiki, Diễn đàn và Hồ sơ xã hội Kết hợp SEO Backlinks Dofollow

New Project

I. Tổng quan

Tôi sẽ cung cấp hơn 6198 thư mục Bài viết, Liên kết ngược Kết hợp Theo dõi, Nhận xét Blog, Hồ sơ Diễn đàn, Mạng xã hội và Liên kết ngược bài viết Wiki. Tất cả các liên kết chất lượng cao chủ yếu từ các liên kết ngược Do-Follow.

>>> Bạn sẽ nhận được gì?

 1. Diễn đàn Hồ sơ Backlinks 1800+

 2. Liên kết ngược hồ sơ mạng xã hội 1950+

 3. Thư mục bài viết backlinks (backlinks theo ngữ cảnh) 450

 4. Bài viết Wiki Liên kết ngược (liên kết ngược theo ngữ cảnh) 399

 5. Thực hiện theo dõi các liên kết ngược (nền tảng kết hợp) 1099+

 6. Liên kết ngược của Edu hơn 500

 7. Người lập chỉ mục số 1 (95%+ Tỷ lệ được thu thập thông tin) Các liên kết của chúng tôi sẽ được lập chỉ mục sau 15 đến 90 ngày. Và nếu bạn muốn tối đa hóa chỉ số liên kết, bạn có thể đặt hàng bằng cách chọn thêm dịch vụ

 8. Kết hợp phân phối backlinks mũ trắng không theo dõi và Do-follow theo hướng dẫn của Google

 9. Báo cáo chi tiết đầy đủ bao gồm từng liên kết/tài khoản đã tạo

 10. 100% đảm bảo hài lòng

 11. Hỗ trợ kịp thời

 12. Dịch vụ lập chỉ mục cao cấp

 13. Nhiều liên kết/từ khóa được chấp nhận cho mỗi đơn đặt hàng

 14. Các báo cáo thường được gửi trong vòng 24 giờ.

Để bắt đầu, người bán cần:

Tôi Cần Những Gì Để Bắt Đầu?

 1. URL của trang web của bạn.

 2. Từ khóa.

 3. Mô tả về trang web của bạn.

Những gì đã bao gồm:

greengalka Số lượng backlink: 6 198

Giao hàng tận nơi: 12 ngày

Gói 1

(2.500.000  vnđ)

 • Hơn 3000 Backlink diễn đàn và mạng xã hội

 • Hơn 1000 liên kết ngược thư mục bài viết

 • 40+ Web 2.0 (Tài khoản chuyên dụng)

 • 20+ PR9 – Cơ quan quản lý tên miền DA 70+

 • 50+ PR9 – Cơ quan tên miền DA 70+

 • 100 Liên kết dofollow mạnh mẽ chất lượng cao

 • 500 Liên kết dofollow mạnh mẽ chất lượng cao

Gói 2

(5.000.000  vnđ)

 • Hơn 6000 Backlink diễn đàn và mạng xã hội

 • Hơn 2000 liên kết ngược thư mục bài viết

 • 40+ Web 2.0 (Tài khoản chuyên dụng)

 • 20+ PR9 – Cơ quan quản lý tên miền DA 70+

 • 50+ PR9 – Cơ quan tên miền DA 70+

 • 200 Liên kết dofollow mạnh mẽ chất lượng cao

 • 1000 Liên kết dofollow mạnh mẽ chất lượng cao

Gói 3

(7.500.000  vnđ)

 • Hơn 9000 Backlink diễn đàn và mạng xã hội

 • Hơn 3000 liên kết ngược thư mục bài viết

 • 40+ Web 2.0 (Tài khoản chuyên dụng)

 • 20+ PR9 – Cơ quan quản lý tên miền DA 70+

 • 50+ PR9 – Cơ quan tên miền DA 70+

 • 300 Liên kết dofollow mạnh mẽ chất lượng cao

 • 1500 Liên kết dofollow mạnh mẽ chất lượng cao