Dịch Vụ Doanh Nghiệp NT

Gói Dịch Vụ Khởi Nghiệp (9.900.000 vnđ)

mui tenTăng tương tác 10.000 follow, like page.

mui tenTăng đánh giá page.

 • Số Lượng: 100

mui tenĐăng bài viết cho page 8 bài / tháng 

 • Giới thiệu doanh nghiệp (2). 

 • Dịch vụ doanh nghiệp (3).

 • Chương trình khuyến mãi (1).

 • Thông tin bổ trợ dịch vụ doanh nghiệp (2).

mui tenDịch vụ quảng cáo :

 • Chạy quảng cáo page facebook 2 bài / tháng (*)

(*) Theo ngân sách của doanh nghiệp, Phí dịch vụ 15%, 10%VAT.

mui tenDịch vụ kéo tương tác :

 • Like: 100-150/bài

 • Bình luận: 10 – 20/bài

 • Chia sẽ: 10 – 20/bài

mui tenDịch vụ media

1. Hình ảnh (2 buổi)

 • Chụp giới thiệu doanh nghiệp.

 • Dịch vụ | sản phẩm doanh nghiệp.

2. Video (1 buổi)

 • Video giới thiệu | dịch vụ | sản phẩm doanh nghiệp.

mui tenTạo Google Maps doanh nghiệp 

mui tenTặng kèm

 • Treo baner 1 tháng group cộng đồng phú quốc + 

 • Ghim bài group cộng đồng phú quốc + 

Gói Dịch Vụ Chuyên Nghiệp (19.000.000 vnđ)

mui tenTăng tương tác 10.000 follow, like page.

mui tenTăng đánh giá page.

 • Số Lượng: 100

mui tenĐăng bài viết cho page 8 bài / tháng 

 • Giới thiệu doanh nghiệp (2). 

 • Dịch vụ doanh nghiệp (3).

 • Chương trình khuyến mãi (1).

 • Thông tin bổ trợ dịch vụ doanh nghiệp (2).

mui tenDịch vụ quảng cáo :

 • Chạy quảng cáo page facebook 2 bài / tháng (*)

(*) Theo ngân sách của doanh nghiệp, Phí dịch vụ 15%, 10%VAT.

mui tenDịch vụ kéo tương tác :

 • Like: 150-200/bài

 • Bình luận: 20 – 30/bài

 • Chia sẽ: 20 – 30/bài

mui tenNhận diện thương hiệu.

 • Thiết kế logo (01 ảnh).

 • Thiết kế baner (01 ảnh).

 • Thiết kế car (01 ảnh).

 • Poster khuyến mãi (01 ảnh).

mui tenDịch vụ media

1. Hình ảnh (3 buổi)

 • Chụp giới thiệu doanh nghiệp.

 • Dịch vụ | sản phẩm doanh nghiệp.

 • Hình ảnh khách hàng | Trải nghiệm dịch vụ doanh nghiệp.

2. Video (3 buổi)

 • Video giới thiệu doanh nghiệp. 

 • Video Dịch vụ | sản phẩm doanh nghiệp.

 • Video khách hàng | Trải nghiệm dịch vụ doanh nghiệp.

mui tenTạo Google Maps doanh nghiệp 

mui tenĐánh giá 5⭐ cho Google Maps 

 • 10 đánh giá 5 sao (*)

(*) tăng tỉ lệ tìm kiếm và seo top doanh nghiệp trên google maps

mui tenTặng kèm

 • Treo baner 1 tháng group cộng đồng phú quốc + 

 • Ghim bài group cộng đồng phú quốc + 

 • Thiết kế baner group facebook

Gói Dịch Vụ Phát Triển (6.900.000 vnđ)

mui tenĐăng bài viết cho page 8 bài / tháng 

 • Dịch vụ doanh nghiệp (2).

 • Chương trình khuyến mãi (2).

 • Thông tin bổ trợ dịch vụ doanh nghiệp (2).

 • Tin tức bắt trend (2).

mui tenDịch vụ quảng cáo :

 • Chạy quảng cáo page facebook 2 bài / tháng (*)

(*) Theo ngân sách của doanh nghiệp, Phí dịch vụ 15%, 10%VAT.

mui tenDịch vụ kéo tương tác :

 • Like: 150-200/bài

 • Bình luận: 20 – 30/bài

 • Chia sẽ: 20 – 30/bài

mui tenDịch vụ media

1. Hình ảnh (1 buổi)

 • Dịch vụ | sản phẩm doanh nghiệp.

 • Hình ảnh khách hàng | Trải nghiệm dịch vụ doanh nghiệp.

2. Video (1 buổi)

 • Video Dịch vụ | sản phẩm doanh nghiệp.

 • Video khách hàng | Trải nghiệm dịch vụ doanh nghiệp.

mui tenĐánh giá 5⭐ cho Google Maps 

 • 10 đánh giá 5 sao (*)

(*) tăng tỉ lệ tìm kiếm và seo top doanh nghiệp trên google maps

mui tenTặng kèm

 • Treo baner 1 tháng group cộng đồng phú quốc + 

 • Ghim bài group cộng đồng phú quốc + 

 • Thiết kế baner group facebook