Kim tự tháp SEO của các liên kết ngược mạng xã hội, xây dựng liên kết ngược

New Project

Tổng quan 

ĐÂY KHÔNG PHẢI là một chương trình khuyến mãi phức tạp! NHƯNG ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN!

1. Sáng tạo mạng xã hội với việc đặt 5 bài viết theo chủ đề với vị trí liên kết neo của trang web, không có liên kết neo của trang web.

 • Trung bình (neo và không neo)
 • Quora (neo và không neo)
 • Telegram (neo và không neo)
 • Blog của Google (cố định và không cố định)

2. Tôi sẽ đăng các mạng xã hội trong blog và bình luận, tôi sẽ cung cấp Báo cáo dưới dạng backlink kèm theo ảnh chụp màn hình, trước khi làm việc tôi sẽ cho biết có bao nhiêu backlink trong mỗi mạng xã hội tại thời điểm làm việc.

Với mỗi mạng xã hội, tôi sẽ tạo ra 10.000 backlink.

Nếu khách hàng mua tùy chọn bổ sung “Trình phân tích trang web”, thì tôi sẽ báo cáo về trang web chính + 10.000 liên kết ngược. + các liên kết đến máy phân tích được đặt

Tôi không báo cáo các liên kết ngược ở định dạng tệp văn bản hoặc XL.

– Tôi gửi báo cáo tiến độ thông qua https://majestic.com, https://semrush.com hoặc https://ahrefs.com, nếu bất kỳ trang web nào có ít liên kết hơn, tôi chuẩn bị một báo cáo thông qua trang web có nhiều liên kết ngược hơn do sự chậm trễ lập chỉ mục.

TÔI SẼ mô tả các tùy chọn bổ sung TRONG Tệp VĂN BẢN đính kèm! ! ! xem tệp

Để bắt đầu, người bán cần:

 • Tôi cần một liên kết đến trang web
 • Tôi cần 1 từ khóa cho liên kết neo và để đặt từ khóa trong văn bản.
 • Tôi cần người mua đọc kỹ tệp đính kèm, do mô tả có giới hạn ký tự là 1200 ký tự, trong tệp đính kèm tôi đã đề ra đầy đủ thông tin

Gói 1

(20.000.000  vnđ)

 • Tăng tốc lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm
 • Số lượng liên kết ngược: 30.000
 • Thời Gian: 30 ngày

Gói 2

(30.000.000  vnđ)

 • Tăng tốc lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm
 • Số lượng liên kết ngược: 45.000
 • Thời Gian: 30 ngày

Gói 3

(40.000.000  vnđ)

 • Tăng tốc lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm
 • Số lượng liên kết ngược: 30.000
 • Thời Gian: 30 ngày